VICHEMFLOC 82412

Thông tin chi tiết :

Mô tả sản phẩm:

VICHEMFLOC 82412©

Tên sản phẩm: VICHEMFLOC 82412© Là loại bột cation Polyacrylamit thấp đến trung bình, phân tử lượng rất cao   Description     VICHEMFLOC 82412© is a high molecular weight cationic polyacrylamide supplied as a powder, and has a low to medium cationic charge.Ứng dụng thông thường: VICHEMFLOC 82412© Là chất trợ lắng cho quá trình kết lắng và vắt bùn áp dụng trong quá trình sử lý nước thải của các ngành công nghiệ giấy, dệt nhuộm, thục phẩm và các loại nước có gas.

Typical

Applications   VICHEMFLOC 82412©  is an effective sedimentation/centrifugation reagent in the treatment of partially digested/activated or chemically treated waste sludges from the paper, chemical, textiles, municipal, oil, petrochemical and food/beverage industries.

Sản phẩm cùng loại :