Tẩy cáu cặn nồi hơi hay tẩy cáu cặn lò hơi hay tẩy cáu cặn thiết bị trao đổi nhiệt là công việc đòi hỏi phải tỷ mỷ và hết sức cẩn trọng....

Việc bảo dưỡng nồi hơi, lò hơi, xúc rửa cáu cặn nồi hơi hay xúc rửa cáu cặn chiller là việc cần làm hàng ngày để tăng tuổi thọ của thiết bị....

Làm mềm nước là yêu cầu tối thiểu phải có khi dùng lò hơi đốt dầu để sản xuất hơi hoặc khi đun nóng nước nồi hơi bằng trao đổi nhiệt thông thường, nếu không có những yêu cầu khác cho vận hành nồi hơi và ...

Ăn mòn là một thuật ngữ chung chỉ sự chuyển đổi một kim loại thành một hợp chất hòa tan. Trong trường hợp kim loại trong lò hơi, sự ăn mòn là sự biến đổi thép thành rỉ sét...

01