CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HÓA CHẤT VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

Địa chỉ: 1/121 - Quan Hoa - Cầu Giấy - Hà Nội.
Office : 13/357 - Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: +84 4 39985299, +84 4 3552 1555 - Fax: +84 4 36335863, +84 4 3552 1166.
Website: http://www.chemtech.vn - Email: chemitechvn@gmail.com
Họ và tên :
Địa chỉ :
Điện thoại :
Email :
Nội dung :
Mã bảo vệ :
Click Refesh Image