VICHEMFLOC 63020©

Thông tin chi tiết :

VICHEMFLOC 63020©

Tên sản phẩm: VICHEMFLOC 63020© Là loại anion Polyacrylamit cao, phân tử lượng rất cao   Description       VICHEMFLOC 63020© is a very high molecular weight anionic polyacrylamide supplied as a powder, and has a high anionic charge. 

Ứng dụng thông thường: VICHEMFLOC 63020© Là chất trợ lắng cho quá trình kết lắng nghành giấy và xử lý nước thải cho các ngành công nghiệp khác khi kết hợp với các chất trợ lắng vô cơ (PAC, Phèn đơn, FeCl3..). VICHEMFLOC 63020© cũng được biết đến trong quá trình trợ phân tán cho giấy Tissue

Typical

Applications     VICHEMFLOC 63020© is suitable for use as a sedimentation reagent for paper and other industrial wastewater treatment after the addition of an inorganic reagent. Also the product can be used as a sedimentation or centrifugation reagent for mineral concentrates or flotation tailings for most mineral processes.

Sản phẩm cùng loại :