THIOURE

Thông tin chi tiết :

Mô tả sản phẩm:

Thiourea là một hợp chất organosulfur với công thức S C ( N H 2 ) 2 . Nó có cấu trúc tương tự như urê , ngoại trừ các nguyên tử oxy được thay thế bởi một nguyên tử lưu huỳnh , nhưng các thuộc tính của urê và thiourea có sự khác nhau đáng kể. Thiourea là một thuốc thử trong tổng hợp hữu cơ . "Thioureas" đề cập đến một lớp rộng các hợp chất với cấu trúc chung (R 1 R 2 N) (R 3 R 4 N) C = S. Thioureas có liên quan đến thioamides , ví dụ như RC (S) NR 2 , với R là methyl , ethyl

Sản phẩm cùng loại :