KMnO4 - Thuốc tím

Thông tin chi tiết :

Mô tả sản phẩm:

1-Tính chất:

   KMnO4 là những tinh thể hình thoi dễ kết tinh, màu đỏ tím, hầu như đen, có ánh kim. T.l riêng 2,71. Tan trong nước cho màu tím dậm. Dung dịch đặc có màu tím hoặc đỏ pha chàm, dung dịch loãng có màu đỏ. Màu đỏ ấy đậm đến mức chỉ pha loãng đến 1 : 500.000 vấn còn thấy được.

2-Chất lượng                                KMnO4                        99.00%  MIN.

                                                 Chloride ( Cl )                0.04%  MAX.

                                                 Sulphate ( SO4 )            0.20%  MAX.

                                                 Moisture ( H2O )            0.40%  MAX.

                                                 Insoluble Matters           0.40%  MAX.


Sản phẩm cùng loại :