JAVEN - NaCLO

Thông tin chi tiết :

Mô tả sản phẩm:

Javen hay là nước Javen là hỗn hợp khi sục Cl2 dư vào dung dịch NaOH.
Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O
Nước Javen có tính tẩy màu vì nó có chứa NaClO. Tương tự như HClO, NaClO có tính oxi hóa rất mạnh nên phá vỡ các sắc tố màu sắc của các chất. Vì thế, Nước Javen được dùng làm thuốc tẩy trắng trong công nghiệp cũng như trong gia đình.

Sản phẩm cùng loại :